Exponaty-polskeho-kosikarstva-Nacinie-na-strihanie-sadenic

Exponáty poľského košikárstva - náčinie na strihanie sadeníc