Joe-Hogan-1

Iný tradičný košík používaný v rybarstve od majstra košikára, Joe Hogana z Írska.

Iný tradičný košík používaný v rybarstve od majstra košikára, Joe Hogana z Írska.