SKKE-titulka-zivych-kurzov-1024×577

Celá kolekcia košíkov, ktoré si upletiete na kurze Stavebené kamene košikárstva EXTRA postupne, od misky až po cik-cakovú nádobu. Ak Vám to prvé dni dobre pôjde, v štvrtý deň si miesto cik-cakovej nádoby môžete upliesť napr. stáčanú misu, hranatý šuplík, opálku...

Celá kolekcia košíkov, ktoré si upletiete na kurze Stavebené kamene košikárstva EXTRA postupne, od misky až po cik-cakovú nádobu. Ak Vám to prvé dni dobre pôjde, v štvrtý deň si miesto cik-cakovej nádoby môžete upliesť napr. stáčanú misu, hranatý šuplík, opálku…