091-Img_6750

Keď je perigordská technika použitá takto pekne, je to radosť pozrieť | foto Peter Juriga