na-pletenie-takychto-veci-je-potrebna-zvierka

Na pletenie takýchto vecí je potrebná zvierka. | foto: Peter Juriga