17-dalsi-ovalny-nakupny-kos-na-kurze-stavebne-kamene-kosikarstva

Ďalší oválny nákupný kôš na kurze Stavebné kamene košikárstva.