25-eva-bola-uz-na-kurze-v-sidorove-a-do-bratislavy-si-prisla-upliest-horniacky-chrbtovy-kosik

Eva bola už na kurze v Sidorove a do Bratislavy si prišla upliesť horniacky chrbtový košík.