29-na-konci-po-uspesnom-dokonceni-byvaju-kurzisti-dost-casto-takto-rozsafne-naladeni

Na konci po úspešnom dokončení bývajú kurzisti dosť často takto rozšafne naladení.