30d-priprva-sadenic—vysadbovych-odrezkov-vrb

Príprva sadeníc - výsadbových odrezkov vŕb.