Pestovanie košikárskych vŕb z odrezkov

Spoľahnúť sa na prútie z prírody alebo si ho pestovať?

Je dobré vedieť si nájsť prútie v prírode. Vyhnete sa veľa starostiam, ale nevyhnete sa hrozbe, že Vám vŕbové kríky, na ktorých úrodu ste poctivo čakali a neraz sa o kríky aj pracne starali a orezávali ich, zozberá niekto iný. V horšom prípade si vezme iba prúty, ktoré sa mu páčia a vám nechá iba odpad a povinnosť krík opäť poriadne ostrihať, aby na ňom mohlo v nasledujúcom roku narásť pekné prútie.

Kto má kde, saďte na vlastnom pozemku a vysaďte si kvalitné vŕby!

Niet nad to, keď máte svoj prútnik úplne pod kontrolou a ideálne, keď je ohradený nielen proti nežiadaným ľudským návštevám, ale aj srnkám a zajacom, ktorým vyberané mladé vŕbky môžu chutiť. No a keď si navyberáte poriadne vŕby a vysadíte ich dostatok, tak sa čoskoro môžete tešiť sortimentu dobrého materiálu, použiteľného na rôzne druhy košíkov.

Po viacerých rokoch selektovania vhodných vŕb, po roku starostlivosti o prútnik a námahe s jeho zostrihaním sa môžete v zime alebo skoro na jar potešiť takejto úrode.

Po viacerých rokoch selektovania vhodných vŕb, po roku starostlivosti o prútnik a námahe s jeho zostrihaním sa môžete v zime alebo skoro na jar potešiť takejto úrode.

Chcete najkvalitnejšiu košikársku vŕbu?

Neexistuje najlepšia košikárska vŕba, aj keď by za takú mnohí vyhlásili odrodu Amerikana, ale zrejme existujú najlepšie vŕby na dané použitie. Lebo niekedy potrebujeme prútie pevné, inokedy štíhle, na iných miestach zase veľmi, veľmi ohybné a o tom že vŕby majú rôzne farby a vďaka nim sú jedni zaujímavejšie než iné ani nehovorím. Chcem tým povedať, že je dobrá myšlienka pestovať si širší sortiment košikárskych vŕb – menšie i väčšie odrody.

Obdobie výsadby

V marci až apríli je vhodný čas na výsadbu košikárskych vŕb a v tomto období mi aj častejšie chodia otázky týkajúce sa ich pestovania a dostupnosti sadeníc kvalitného materiálu na pletenie. Spočiatku ma prekvapovalo, teraz už veľmi nie, že ľudia majú predstavu, že si kúpia po 5 sadeníc zo štyroch odrôd košikárskych vŕb a úspešné pestovanie môžu začať. Ak Vám môžem odporučiť, nerobte tú chybu, že budete chcieť vysadiť napríklad iba 20 koreňov. Tak by ste sa dočkali prútia na jeden košík za 2, 3, možno až 4 roky a jeho kvalita by nebola najlepšia, lebo košikárske prútie potrebuje rásť v hustom poraste aby bolo rovné a štíhle.

Minimálna veľkosť políčka

Po mojich 25-ročných skúsenostiach odporúčam sadiť ako minimum viac-menej štvorcovú plochu aspoň 5 x 6 m, alebo ak to Váš priestor v záhrade nedovoľuje, urobte aspoň obdĺžnik 2,5 x 12 m. Už po prvom roku, ak nebude extrémne suché počasie, tak budete môcť upliesť pár košíkov. Čím kompaktnejšie políčko je, tým lepšie, lebo po okrajoch býva prútie, krivé, hrubšie, šabľovito poohýbané a hlavne má tam tendenciu sa rozkonárovať, takže má nízku kvalitu, alebo je dokonca na pletenie nepoužiteľné. Pekné výrobky vznikajú z tenkého, rovného a dlhého prútia a to čo rastie po kraji také nie je.

Orientácia menších a väčších vŕb voči slnku

Vo vačších prútnikoch je optimálne, keď riadky smerujú od severu na juh, čím sa z jari dostane slnko lepšie do porastu. Pri menších prútnikoch s viacerými odrodami, ako napr. na dvoch možných návrhoch výsadby, ktoré tu uvádzam, by bolo severo-južné smerovanie riadkov trochu nepraktické a preto ho neuplatňujeme.

Nižšie, na južnej strane prútnika by som vysádzal malé odrody počínajúc Uralkou, Fontánou a Green Dicks. úplne dozadu od severu by som začínal Endurom, Rubrou a Citrónkou. Z juhu by teda na kraji bola Uralka a zo severu Enduro, čo sú purpurey, ktoré majú menšiu tendenciu vetviť a snažia sa rásť rovno aj keď sú na kraji. Do stredu medzi ne by som už potom dával viac-menej rovnocenne ostatné odrody. Takýmto usporiadaním sa južné slnko dostane ku všetkým vŕbam. Čierna Nigricans určite musí byť niekde v strede, lebo tá má veľkú tendenciu vetviť. Drobnejšie odrody uprostred vyšších alebo za nimi, zo severu, nedostávajú svoj prídel slnka a v konkurencii vyšších druhov môžu podľahnúť, zakrpatievať a trpieť plesňovými chorobami. Vŕba je slnkomilná a neznáša dobre ani polotieň.

Pestovať tradične, alebo moderne na textíliách?

Pretože už mám niekoľkoročné skúsenosti s pestovaním košikárskych vŕb, môžem Vám prezradiť, že je to bez použitia novodobých postupov náročná práca a boj s burinou, ktorý často príroda aj vyhráva. Vaše úsilie tak výjde nazmar a nedočkáte sa bohatej úrody prútia, alebo sa ho dočkáte za cenu veľmi prácneho okopávania. Preto vám odporúčam pestovať na netkaných alebo tkaných textíliách. Čím hrubšia textília tým viac vydrží a viac bráni rastu buriny. Tkaná textília je plne pochôdzna a vydrží pravdepodobne počas celej životnosti prútnika, to znamená ~15 rokov. Čerstvo položená textília sa môže javiť, že neprepúšťa vodu, že voda po nej steká. To je kvôli novote, ale keď textília trošku zvetrá, tak kvapky na ňu začnú priľnievať, rýchlo presiaknu a potom už prepúšťa vodu veľmi dobre.

Ukážky ako by mohlo vyzerať malé vŕbové políčko – prútnik

Uvádzam tu dve verzie výsadbového plánu, do ktorých som dal približne také odrody vŕb, aké by som si tam ja teraz dal, keby som začínal a zakladal si prútnik. Políčko s vŕbou som navrhol v rozmere 5 x 6 m alebo 2,5 x 12 m aj preto, že tieto rozmery sú lepšie prispôsobené dodávaným rozmerom netkaných i tkaných textílií a tak textíliu nebudete musieť strihať a spájať, čo má veľa nevýhod. Jednou je, že musíte robiť prekryvy, lebo inak Vám bude prerastať burina a druhou je, e každý okraj aj prekryv musíte pripichnúť k zemi aby ich neodkrýval vietor alebo neodtlačila burina.

Príklady výsadby malého políčka – prútnika, s košikárskymi vŕbami na tkanej alebo netkanej agrotextílii.

Príklady výsadby malého políčka – prútnika, s košikárskymi vŕbami na tkanej alebo netkanej agrotextílii.

Na plochu 5×6 m pri riadkoch vzdialených od seba 40 cm a sadeniciach vzdialených od seba 13-21 cm treba vysadiť 345 – 540 sadeníc.  Takéto množstvo Vám teda odporúčam si z ponuky vyskladať a na políčko z juhu na sever, od najdrobnejšej odrody až po najmohutnejšiu, vysadiť.

Na textíliu nesaďte až po jej samý okraj, ale nechajte od kraja aspoň 20 cm, lebo zo skúsenosti sadenice na úplnom kraji sú utláčané koreňmi buriny z vonku textílie a tiež jej tienením. Vŕby tam nerastú dobre a mnohé vyhynú.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Ak k tomu čo som napísal máte nejaké otázky, niečo nie je jasné, pokojne sa pýtajte, aspoň tak budem môcť moje odporúčania doplniť, aby boli zrozumiteľnejšie a viac riešili problémy košikárov-pestovateľov.

Dostupnosť sadeníc

Prejsť na ponuku sadeníc 2020

Pre zorientovanie sa v mojej ponuke si pozrite stránku Odrody a ponuka košikárskych vŕb a napíšte mi správu s Vašimi otázkami, predbežnou objednávkou, alebo prejavte o čo máte záujem a spoločne to doriešime.

Sadenice vyberaných košikárskych vŕb.

Sadenice vyberaných košikárskych vŕb. Predbežný sortiment ktorý mávam k dispozícii nájdete na tejto stránke.

Píšte alebo volajte na moje kontakty:

juriga@g-studio.sk
+421 903 415 392