Stacana-misa

Stáčaná misa, ktorú som urobil z prútia dvoch pestovaných vŕb druhu Purpurea – z Uralky a Zlatolíča.