Ukážky z košikárskych kurzov vo forme videonávodov

Návod na pletenie Misky – časť 1

Návod na pletenie Misky sa skladá z dvoch častí.

Časť 2 a video návody ďalších troch košíkov sú dostupné v rámci plateného kurzu Stavebné  kamene košikárstva EXTRA:

Video kurz Petra Jurigu "Stavebné kamene košikárstva"

Štyri košíky, ktoré postupne počínajúc miskou, pokračujúc kruhovým košíkom s rúčkou, oválnym košíkom s rúčkou a učenie zavŕšiac cik-cak nádobou upletiete na tomto kurze.

 

Zistite viac o tomto výnimočnom kurze, podľa ktorého si ľudia sami doma úspešne uplietli už viac ako 200 košíkov.

Všetky podrobnosti nájdete na tejto stránke.