SKKE-SK-1-4-Titulka-Video-kurzu_1600x900px

Video kurz Petra Jurigu "Stavebné kamene košikárstva"

Štyri košíky, ktoré postupne počínajúc miskou, pokračujúc kruhovým košíkom s rúčkou, oválnym košíkom s rúčkou a učenie zavŕšiac cik-cak nádobou upletiete na tomto kurze.