Získajte e-knihu

Vyplňťe dotazník

Získate ako odmenu jednu z nasledujúcich e-knižiek podľa Vášho výberu:

1. Joe Hogen, írsky košikár a umelec svetovej úrovne a jeho knižka „Bare Branches – Blue Black Sky“

 

2. Časopis Moravské košikářské rozhledy – ročník 1929.

3. Knižka Josefa Srba Pěstování a zužitkování vrby košikářské, vydaná s nebývalou noblesou.

Od získania jednej z týchto knižiek Vás delí iba vyplnenie dotazníka.
Ak Vám chcem prinášať čo potrebujete a čo Vás zaujíma, musím sa to od Vás dozvedieť. A o to tu ide.

Vyplňte až do konca dotazník a po jeho odoslaní Vám pošlem vybranú knižku ako e-book.

Vyplniť dotazník