Dalsi-exponat-zaslany-do-sutaze-v-roku-2015

Ďalší exponát zaslaný do súťaže v roku 2015 - stolička