Exponat-polsko-norskej-vystavy-7

Exponát poľsko-nórskej výstavy - 7. Výrobky z brezovej kôry. Kedysi sa z kôry rôznych stromov robilo i u nás ale iba dovtedy, kým stŕhanie kôry nebolo vrchnosťou monarchie zakázané.