Exponaty-polskeho-kosikarstva-1

Exponáty poľského košikárstva - panely popisujúce košikárske vŕby