Exponáty poľského košikárstva - kresba odkôrovania prútia