Exponaty-zaslany-do-sutaze-v-roku-2015

Exponáty zaslané do súťaže v roku 2015 - klobúky