kurzy-2014

Chcete si prísť upliesť napríklad takúto stáčanú misu? Zvládneme najskôr základy, a potom sa pustíme do nej.

Z košikárskeho kurzu v Bratislave v roku 2014