Pod-velkym-logom-BRS-v-ovali-je-vchod-do-arealu-1024×682

Vjazd do areálu BRS, a.s. je len pre autá nájomníkov. Kurzisti budú vstupovať cez vrátnicu, do ktorej je vstup pod modrým logom BRS. Strážna služba Vás budú navigovať ďalej.

Vjazd do areálu BRS, a.s. je len pre autá nájomníkov. Kurzisti budú vstupovať cez vrátnicu, do ktorej je vstup pod modrým logom BRS. Strážna služba Vás budú navigovať ďalej.