07-pvy-den-na-kurze-v-sidorove-extra—triedime-a-pripravujeme-si-material—druhy-turnus

Pvý deň na kurze v Sidorove Extra - triedime a pripravujeme si materiál - druhý turnus.