11-miriam-kalisova–ktoru-mozno-poznate-ako-moderatorku-televiznych-a-rozhladsovych-relacii–si-kurz-stavebne

Miriam Kalisová, ktorú možno poznáte ako moderátorku televíznych a rozhladsových relácií, si kurz Stavebné kamene košikárstva užívala, a my s ňou.