14-pletenie-cik-cakovej-nadoby-pocas-stvrteho-dna-kurzu-stavebne-kamene-kosikarstva-extra

Pletenie cik-cakovej nádoby počas štvrtého dňa kurzu Stavebné kamene košikárstva Extra.