22-v-juni-uz-nie-je-dostupne-cerstve-prutie–tak-sme-na-kurze-presunutom-kvoli-korone-z-marca-plietli-zo-sucheho

V júni už nie je dostupné čerstvé prútie, tak sme na kurze presunutom kvôli korone z marca plietli zo suchého, ktoré som pred tým namáčal.