46-a-este-dalsi-zaber–ktory-sa-objavi-v-navode-na-pletenie-irkej-kabely

A ešte ďalší záber, ktorý sa objaví v návode na pletenie írkej kabely.